Follow Us:

Connect with Us:

Ο Σύλλογος είναι μέλος της Ε.Σ.Α.με.Α, της Ο.Κ.Ε. (Ομοσπονδία Καρκινοπαθών Ελλάδος) και του E.C.P.C.

Λογότυπο συλλόγου καρκινοπωθών Μακδονίας Θράκης

Επιστολές

Ομιλία σε συνέδριο στην Αθήνα

Η δημόσια υγεία είναι η μελέτη και η πρακτική αντιμετώπιση των απειλών για την υγεία ενός πληθυσμού μιας κοινωνίας. Θέτει προσοχή στο κοινωνικό πλαίσιο της νόσου και τη δυστυχία, και εστιάζει στη βελτίωση της υγείας σε όλη την κοινωνία. Δυστυχώς αυτή η Ελληνική δημόσια υγεία αποκτά λειτουργικές δυσκολίες. Κωφαίνει στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ογκολογικοί ασθενείς. Η ίδια η δημόσια υγεία δε σέβεται τις επιθυμίες των ασθενών ιδιαιτέρως όταν πλησιάζουν στο τέλος.

 Δυσκολίες στην παροχή φαρμάκων, περιορισμό στη χορήγηση αυτών, μεγάλη λίστα αναμονής για να γίνει ένα σχήμα θεραπειών είτε καινούργιο είτε πρόσθετο .

 Άγχος, κούραση, φόβος. Εκτός από τη νόσο οι ασθενείς έχουν να αντιμετωπίσουν αν θα καταφέρουν να έχουν τα σωστά φάρμακα, εάν θα βρουν γρήγορα σειρά για τον κύκλο των θεραπειών τους και σαφέστατα εάν θα αντιμετωπιστούν ως ασθενείς που θέλουν και μπορούν να θεραπευτούν ή θα πρωταγωνιστήσουν σε ένα κυνήγι θηραμάτων όπου ο αδύναμος αποχωρεί

 Υπουργική απόφαση του 2007 για δημιουργία κέντρων πόνου παρηγορητικής φροντίδας δεν έχει εφαρμοστεί τόσο ώστε να μπορούμε να στηριζόμαστε στην αποσυμπίεση  των νοσηλευτικών κέντρων . Ο νόμος προβλέπει τη δημιουργία κέντρων πόνου που να είναι κλινικές, να λειτουργούν ως εξωτερικά ιατρείαή να συνδέονται με τους ξενώνες για να παρέχουν ανακούφιση στους ασθενείς. Στο Αρεταίειο νοσοκομείο λειτουργεί το πρώτο από τα κέντρα πόνου (1986), όπου το μεγαλύτερο τμήμα της ομάδας είναι ψυχίατροι, ψυχολόγοι, φυσιοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί καιείναι μη αμειβόμενοι.

 Ασθενείς τελικού σταδίου. Σήμερα τα περισσότερα νοσηλευτικά ιδρύματα αποφεύγουν να κρατούν ασθενείς τελικού σταδίου στις κλινικές τους με τη κλασσική δικαιολογία «η καλύτερη αντιμετώπιση της νόσου σε αυτό τα στάδιο είναι στο σπίτι του ο ασθενείς- θύμα. Καθημερινά είμαστε μάρτυρες τέτοιων συμπεριφορών και περιστατικών στους χώρους των νοσοκομείων πλέον. Οι άνθρωποι που εργάζονται στα νοσηλευτικά ιδρύματα νιώθουν πολλές φορές πως παίζουν τη «ρώσικη ρουλέτα» κάθε φορά που έχουν ν αντιμετωπίσουν ασθενείς σε τελικό στάδιο.

 Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά την άμεση παρέμβαση του υπουργείου Υγείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των καρκινοπαθών στη θεραπεία, η εύρυθμη λειτουργία των ογκολογικών τμημάτων των Δημόσιων νοσοκομείων και να μειωθεί ο χρόνος αναμονής για την έναρξη ακτινοθεραπείας.

Η αναμονή στα Δημόσια νοσοκομεία, σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά τους τρείς μήνες, γεγονός που έχει επίπτωση στην υγεία των ασθενών και στην εξέλιξη της νόσου.

 Σε πολλά νοσοκομεία , οι κλινικές υπολειτουργούν λόγω της δραματικής έλλειψης προσωπικού, καθώς και της έλλειψης ιατροφαρμακευτικού υλικού. Επίσης τείνουν  να καταργηθούν οι απογευματινές βάρδιες  ακτινοθεραπευτικών τμημάτων αρκετών νοσοκομείων, γεγονός που θα οδηγήσει σε περαιτέρω επιβάρυνση της λίστας αναμονής για την έναρξη της ακτινοθεραπείας.

Ακόμα, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει επιβληθεί δυσβάσταχτη συμμετοχή σε φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία αποτελούν απαραίτητη συμπληρωματική θεραπεία για τους καρκινοπαθείς.

 

Μήττα Περσεφόνη

Το παρόν και το μέλλον στην υγεία

Παρόν

Η δημόσια υγεία είναι η μελέτη και η πρακτική αντιμετώπιση των απειλών για την υγεία ενός πληθυσμού μιας κοινωνίας. Θέτει προσοχή στο κοινωνικό πλαίσιο της νόσου και τη δυστυχία και εστιάζει στη βελτίωση της υγείας σε όλη την κοινωνία. Δυστυχώς αυτή η Ελληνική δημόσια υγεία αποκτά λειτουργικές δυσκολίες. Κωφεύει στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ογκολογικοί ασθενείς. Η ίδια η δημόσια υγεία δεν σέβεται τις επιθυμίες των ασθενών ιδιαιτέρως όταν πλησιάζουν στο τέλος.

Η αναμονή στα δημόσια νοσοκομεία, σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά τους 3 ή ακόμα και 6 μήνες γεγονός που έχει επίπτωση στην υγεία των ασθενών και στην εξέλιξη της νόσου.

Σε πολλά νοσοκομεία, οι κλινικές υπολειτουργούν λόγω δραματικής έλλειψης προσωπικού (ιατροί – νοσηλευτές) καθώς και τις ελλείψεις ιατροφαρμακευτικού υλικού. Επίσης τείνουν να καταργηθούν οι απογευματινές βάρδιες ακτινοθεραπευτικών τμημάτων αρκετών νοσοκομείων, γεγονός που θα οδηγήσει σε περεταίρω επιβάρυνση της λίστας αναμονής για την έναρξη της ακτινοθεραπείας.

Ο Σύλλογος ζητά την άμεση παρέμβαση του υπουργείου υγείας προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των καρκινοπαθών στη θεραπεία και η εύρυθμη λειτουργία των ογκολογικών τμημάτων των δημόσιων νοσοκομείων και να μειωθεί ο χρόνος αναμονή για την έναρξη της ακτινοθεραπείας.

Δυσκολίες στην παροχή φαρμάκων, περιορισμός τη χορήγηση αυτών, μεγάλη λίστα αναμονής για να γίνει ένα σχήμα θεραπειών είτε καινούριο είτε πρόσθετο.

Άγχος κούραση, φόβος… Εκτός από τη νόσο, οι ασθενείς έχουν να αντιμετωπίσουν το αν θα καταφέρουν να έχουν τα σωστά φάρμακα, εάν θα βρουν σύντομα σειρά για τον κύκλο των θεραπειών και σαφέστατα αν θα αντιμετωπιστούν ως ασθενείς που θέλουν και μπορούν να θεραπευτούν ή αν θα πρωταγωνιστούν σε ένα κυνήγι θηραμάτων όπου ο αδύναμος αποχωρεί.

Παρηγορητική φροντίδα: δεν έχει εμφανιστεί τόσο ώστε να μπορούμε να στηριζόμαστε στην αποσυμπίεση των νοσηλευτικών κέντρων. Ο νόμος προβλέπει την λειτουργία κέντρου πόνου που να είναι κλινικές, να λειτουργούν ως εξωτερικά ιατρεία ή να συνοδεύονται με τους ξενώνες για να παρέχουν ανακούφιση στους ασθενείς.

Ασθενείς τελικού σταδίου: σήμερα τα περισσότερα νοσηλευτικά ιδρύματα αποφεύγουν να τους κρατούν στις κλινικές τους με την κλασική δικαιολογία, «η καλύτερη αντιμετώπιση της νόσου σε αυτό το στάδιο είναι στο σπίτι του ασθενή-θύμα». Καθημερινά είμαστε μάρτυρες τέτοιων συμπεριφορών και περιστατικών στους χώρους των νοσοκομείων πλέων.

Μέλλον

Με αυτές τις καταστάσεις και πρακτικές το μέλλον των καρκινοπαθών προβλέπεται δυσοίωνο, αν συνεχιστεί η αντιμετώπιση των καρκινοπαθών με αυτές τις πρακτικές. Δυστυχώς θεωρούμε, ότι θα πεθαίνουμε αβοήθητοι και πολλές φορές χωρίς αξιοπρέπεια.

 

Μήττα Περσεφόνη

Πώς έχουν επηρεάσει τα καινοτόμα φάρμακα, τη ζωή των ασθενών με καρκίνο

Αναμφίβολα τα καινοτόμα φάρμακα, οι στοχευμένες θεραπείες και οι νέες διαγνωστικές μέθοδοι, έχουν αυξήσει το προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών με καρκίνο και έχουν συμβάλλει θεαματικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής καθώς και στην επιβίωση τους. Ενδεικτικά  αναφέρεται από το αρχείο του συλλόγου μας ότι, στη διάρκεια 28 ετών λειτουργίας, απεβίωσαν 1100 μέλη μας (από διάφορα αίτια και όχι αναγκαστικά από τον καρκίνο) ενώ 4733 μέλη μας δραστηριοποιούνται ανάμεσά μας.

Δυστυχώς όμως οι παρενέργειες των φαρμάκων και η συνολική επίδραση των θεραπειών, στην ποιότητα της ζωής των καρκινοπαθών αλλά και των οικογενειών τους, δεν βελτιώθηκαν στο βαθμό που αναμενόταν.

Επίσης η πρωτοφανής οικονομική κρίση που πλήττει την κοινωνία μας, και η αύξηση των ανασφάλιστων συνανθρώπων μας οι οποίοι πρακτικά δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά, δημιουργεί το δικό της αρνητικό αντίκτυπο. Είναι υποχρέωση της πολιτείας να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των πολιτών σε καινοτόμα ογκολογικά φάρμακα που δεν θα πρέπει να αποτελούν την «πολυτέλεια» των πλουσίων ασθενών.

 

 

Μήττα Περσεφόνη

Επιστολές αποδοχής δωρεών από 6 νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης

Παρακάτω φαίνονται επιστολές αποδοχής δωρεών αλλά και ευχαριστήριες επιστολές, για δωρεές διαφόρων μηχανημάτων, από έξι διαφορετικά νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Η δωρεές αυτές έγιναν με δράσεις του ΣΚΜΘ με στόχο την καλύτερη ποιότητα στην φροντίδα του καρκινοπαθούς.

Δελτίο Τύπου - Α.Π. 460-315

Δυστυχώς το είδαμε και αυτό… Ο υπουργός κ.Σαλμάς να βγαίνει σε τηλεοπτικό κανάλι για πολλοστή φορά και να υπόσχεται ακόμα μια φορά ότι θα λύσει το πρόβλημα των φαρμάκων, ότι θα πάψει η ταλαιπωρία των καρκινοπαθών, ότι θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση, ότι θα.., θα… ,θα… Επομένως δικαίως πιστεύουμε, από την στιγμή που δεν έχει πραγματοποιήσει καμία από τις υποσχέσεις του, ότι ο σκοπός τους είναι να πεθαίνουν αρκετοί ασθενείς έτσι ώστε να εξοικονομήσουν χρήματα γιατί αυτός τελικά είναι ο στόχος τους.

Άραγε εάν ήταν στη θέση ενός καρκινοπαθούς ο ίδιος ή οι δικοί του άνθρωποι πως θα ένοιωθε; Μας δίνουν την εντύπωση ότι είμαστε αριθμοί και όχι άνθρωποι.

Ας ακούσει την κραυγή αγωνίας μας και επιτέλους ας πράξει κάτι σύντομα πριν να είναι πολύ αργά.

Αποδοχή δωρεάς από το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Ιπποκράτειο"
Αποδοχή δωρεάς από το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Θεαγένειο"
Αποδοχή δωρεάς από το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "ΑΧΕΠΑ"
Αποδοχή δωρεάς από το 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο
Αποδοχή δωρεάς από το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ""Γ. Παπανικολάου"
Αποδοχή δωρεάς από το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Παπαγεωργίου"
Απαιτήσεις στον κ.Λυκουρέντζο ώστε να δοθεί λύση στο πρόβλημα των φαρμάκων
Εννέα ΜΕΓΑΛΑ ερωτήματα για τους 9 μήνες λειτουργίας του ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΠΥ
ΧΑΜΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Tower logo of Sillogo

 📧 info@sillogoskarkinopathon.gr

+30 2310 241911

☎️ +30 2311 241089

 

Εγνατία 65, Θεσσαλονίκη, 54631, Ελλάδα

 📧 info@sillogoskarkinopathon.gr

+30 2310 241911

☎️ +30 2311 241089

 

65 Egnatia st., Thessaloniki, P.C. 54631, Greece

Useful links

Created by Varvara