ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

            (Προϋποθέσεις):

            α. Κατάθεση πρόσφατης Γνωμάτεύσης του Νοσοκομειακού Ιατρού στη Διεύθύνση Υγείας (Μοναστηρίου 15) και

            β. Υποβολή Αίτησης στην άνω Επιτροπή.