Προυποθέσεις για παραλαβή τροφίμων

Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Α

Όσοι ενδιαφέρονται για να δηλώσουν υποψηφιότητα για τα δωρεάν τρόφιμα του Υπουργείου Οικονομικών – Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορούν να κατεβάζουν την αίτηση από το αρχείο (σελίδες 8836 και 8837) ή να την προμηθευτούν από τα γραφεία μας, να την συμπληρώσουν στο σπίτι και να την καταθέσουν στα γραφεία μας, Εγνατίας 65.

Λόγω του μεγάλου αριθμού των υποψηφίων τονίζουμε ότι η αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν από ΕΣΑΣ.

Τα κριτήρια περιλαμβάνουν εισόδημα κατώτερο των 7.200 ευρώ. Σε περίπτωση που έχετε ποσοστό αναπηρίας, το οποίο ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ, αυξάνει το εισόδημα σας στα 10.700, μπορείτε να τα καταθέσετε μαζί με την αίτηση στα γραφεία μας, ώρες πρωινές.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ για την διεξαγωγή της μεταφοράς και διανομής των τροφίμων καλούμε τους ενδιαφερόμενους, να βοηθήσουν ουτωσώστε να μπορέσει να συνεχιστεί η προσφορά των τροφίμων και του χρόνου.

Η ημερομηνίες κατάθεσης είναι από 16-5-2013 μέχρι και την Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013.

Αναλυτικά, μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο τον νόμο.

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Dimitriaka/fek414b_kyaepilex_2013.pdf

 

ΣΥΜΠΗΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Τα πλήρη κριτήρια είναι τα παρακάτω

Άρθρο 4

Κριτήρια επιλεξιμότητας

1. Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα μέχρι

και 7.200 €.

2. Για την άπορη οικογένεια, το οικογενειακό εισόδημα,

ως ακολούθως:

I. Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος

ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος): μέχρι

και 10.700 €.

II. Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύ−

ζυγος μ’ ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και

δυο προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 11.520 €.

III. Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύ−

ζυγος με δυο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και

τρία προστατευόμενα μέλη):μέχρι και 14.400 €.

IV. Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύ−

ζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και

τέσσερα προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 17.280 €.

V. Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος, πέραν των 3,

το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 €.

3. Στην περίπτωση άπορου ατόμου, που έχει αναπηρία

67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται

κατά 3.600 €. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας, με ένα

ή και περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία

67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνεται

άπαξ κατά το ίδιο ποσό.

 

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση συμμετοχής υπογεγραμμένη με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής

2. Αντίγραφο στοιχείων ταυτότητας νόμιμου εκπρόσωπου